Elnöki köszöntő

 

Minden településnek, közösségnek vannak megőrzésre méltó értékei, kiemelkedő teljesítményei. Ezek felismerése, gondozása és továbbörökítése a lényege és mozgatórugója a hungarikum mozgalomnak. Az átfogó értékmentő munkának mára a közösségformáló és -összetartó, identitáserősítő hatása is megmutatkozott.

 

A Magyar Országgyűlés 2012. április 2-án alkotta meg a 2012. évi XXX. törvényt a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról, amely megteremtette a nagyszabású munka törvényi kereteit.

Az alulról építkező rendszerben a háromlépcsős nemzeti értékpiramis csúcsán a hungarikumok állnak, a középső szintet a kiemelkedő nemzeti értékek, míg az alapot a helyi értéktárak nemzeti értékei képviselik. Ezek tartják nyilván a szűkebb közösség, egy település, tájegység, megye számára fontos értékeket.

Vannak tehát nemzeti értékeink, kiemelkedő nemzeti értékeink, és hungarikumaink. Ez utóbbi olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó nemzeti érték, amely belföldön és külföldön egyaránt bizonyítja a magyar nemzeti örökséghez történő tartozást, amely jellemző tulajdonságaival, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítményét képviseli. Ezeknek az értékeknek a jelentősége azért is felbecsülhetetlen, mert erősítik nemzeti öntudatunkat, a magyarság egyetemes összetartozását, eközben társadalmi-gazdasági átalakulást generálnak és erősítik hazánk pozitív megítélését.

A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái a következők: agrár- és élelmiszergazdaság, egészség és életmód, ipari és műszaki megoldások, kulturális örökség, sport, turizmus és vendéglátás, természeti környezet és épített környezet.

Ezen honlap a Bács-Kiskun megyei kötődésű nemzeti értékeket mutatja be. Szerepelnek rajta a megyében fellelhető, illetve a megyéhez köthető hungarikumok, kiemelkedő nemzeti értékek, továbbá a Bács-Kiskun Megyei Értéktárba, valamint a megyében lévő települési értéktárakba felvett értékek. Elénk tárja azt a hihetetlen gazdagságot és sokszínűséget, amely körülvesz bennünket itt, a Duna-Tisza közén. Vannak közöttük nagyszerű hagyományok, amelyek összekötnek őseinkkel, építészeti remekművek, amelyek nemzedékek óta szerves részei lakókörnyezetünknek, életművek, amelyeknek példája, üzenete ma is hat ránk, találmányok, amelyek a múltban gyökerezve hatnak jövőnkre… Mindezek megszokott részei mindennapjainknak, létüket sokszor természetesnek, magától értetődőnek vesszük. Pedig érdemes újra és újra, gyermeki örömmel rájuk csodálkozni! Ezen honlap erre szeretné felhívni a figyelmet. Segítséget nyújtva és további lendületet adva további értékek felismeréséhez és oltalmához.

Rideg László
a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke

A bizottságról

A Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság tevékenysége

Bács-Kiskun megyében 2019. december 11. napjáig 54 olyan megyei település van, ahol a javaslatban szereplő megyei értékek fellelhetők (de egyes javaslatok több települést is érintenek – pl. Balotaszállási-kelebiai dámpopuláció, gemenci gímszarvas, Alföldi Kéktúra Bács-Kiskun megyei szakasza).

2019. december 11-ig a Bizottság összesen 250 értéket vett fel a megyei értéktárba.

A célunk az, hogy minél több települési önkormányzat fedezze fel a települési, megyei értéktárban rejlő lehetőségeket.

A megyei önkormányzat 10 szakmai szervezettel, intézménnyel kötött együttműködési megállapodást annak érdekében, hogy ezek a szervezetek szakvéleményükkel segítsék a megyei értéktár bizottság munkáját.

A bizottságról

Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság tagjai

Elnök: Szántó István
Alelnök: dr. Balogh László
Lenkei Róbert
Vörösmarty Attila
Alter Róbert
Hornyák Józsefné

Javaslattételi Űrlap

Javaslattételi Ürlap letöltéseKapcsolat

Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság
Cím: 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.

Telefon: +36 76 513 - 813

e-mail: banko.agnes@bacskiskun.humegyei kötődésű
hungarikumok
kiemelt nemzeti értékek

Linkek

 

Nagytermetű, erős testfelépítésű, hosszú és vaskos lábú madár. Hazánk legnagyobb szárazföldi szárnyasa és egyben a világ legnagyobb tömegű repülni képes madara. A hímek a tojóknál kb. 30 %­-kal nagyobbak és több mint kétszer súlyosabbak. A kifejlett túzok kakas súlya 8 és 16 kg között lehet, a tyúké 4-6 kg.

Feje, nyaka világosszürke, hasa fele, valamint a nagy szárnyfedők fehérek. A hát és a kis szárnyfedők rozsdabarnák, fekete harántcsíkozással. Lába magas, vaskos, csak háromujjú, erős talpú, igazi futóláb. Csőre erős, gerincén íves. A pofáján mindkét oldalon a szájzugtól hátrafelé kb. 30 foszlott tollból álló, hosszú világosszürke bajusz van a kakasoknál. A tyúk kevésbé élénk színű, bajusza nincs.

A túzok 100 éve még Angliában, Hollandiában, Belgiumban, Franciaországban, Németországban is őshonos volt, sőt még Svédország déli részén is előfordult. Napjainkban sajnos csak Spanyolországban, Portugáliában, Ukrajnában és Oroszországban található jelentősebb állomány, valamint hazánkban. Kisebb populációi élnek még Ausztriában, Szlovákiában, Szerbiában és Németországban.

Túzok (Otis tarda)

A nemzeti érték fellelhetőségének helye
Dunavecse határában
Kategória
agrár- és élelmiszergazdaság
Értéktár
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Web
-
Források
-
Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

Közép-Európában a legnagyobb, hazai populációját 1200 körülire becsülik, ennek közel fele a Kunszentmiklós körüli pusztákon található. Ebből megközelítően 28-32 db tartózkodik Dunavecse határában.
Nálunk a túzok állandó madár, télen kisebb-nagyobb távolságokra is elkószál rendes tartózkodási helyétől. Főleg magas hótakaró esetén nehezen fér hozzá a növényzethez, ami a téli időszakban a legfőbb táplálékát jelenti. Olyan Európai Uniós és hazai túzok védelmi programok indultak, melyek „előírják" a gazdálkodók számára milyen vetésforgóban melyik, a túzok számára fontos növényt vessenek. Noha korábban Magyarországon több tízezer túzok populáció élhetett, mára ez is alig több mint 1200-ra csökkent.

 

Kapcsolódó értékek

Kunadacs
agrár- és élelmiszergazdaság
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Kecskemét
agrár- és élelmiszergazdaság
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Gemenci erdőség
agrár- és élelmiszergazdaság
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Helvécia
agrár- és élelmiszergazdaság
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Izsák
agrár- és élelmiszergazdaság
Bács-Kiskun Megyei Értéktár