Elnöki köszöntő

 

Minden településnek, közösségnek vannak megőrzésre méltó értékei, kiemelkedő teljesítményei. Ezek felismerése, gondozása és továbbörökítése a lényege és mozgatórugója a hungarikum mozgalomnak. Az átfogó értékmentő munkának mára a közösségformáló és -összetartó, identitáserősítő hatása is megmutatkozott.

 

A Magyar Országgyűlés 2012. április 2-án alkotta meg a 2012. évi XXX. törvényt a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról, amely megteremtette a nagyszabású munka törvényi kereteit.

Az alulról építkező rendszerben a háromlépcsős nemzeti értékpiramis csúcsán a hungarikumok állnak, a középső szintet a kiemelkedő nemzeti értékek, míg az alapot a helyi értéktárak nemzeti értékei képviselik. Ezek tartják nyilván a szűkebb közösség, egy település, tájegység, megye számára fontos értékeket.

Vannak tehát nemzeti értékeink, kiemelkedő nemzeti értékeink, és hungarikumaink. Ez utóbbi olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó nemzeti érték, amely belföldön és külföldön egyaránt bizonyítja a magyar nemzeti örökséghez történő tartozást, amely jellemző tulajdonságaival, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítményét képviseli. Ezeknek az értékeknek a jelentősége azért is felbecsülhetetlen, mert erősítik nemzeti öntudatunkat, a magyarság egyetemes összetartozását, eközben társadalmi-gazdasági átalakulást generálnak és erősítik hazánk pozitív megítélését.

A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái a következők: agrár- és élelmiszergazdaság, egészség és életmód, ipari és műszaki megoldások, kulturális örökség, sport, turizmus és vendéglátás, természeti környezet és épített környezet.

Ezen honlap a Bács-Kiskun megyei kötődésű nemzeti értékeket mutatja be. Szerepelnek rajta a megyében fellelhető, illetve a megyéhez köthető hungarikumok, kiemelkedő nemzeti értékek, továbbá a Bács-Kiskun Megyei Értéktárba, valamint a megyében lévő települési értéktárakba felvett értékek. Elénk tárja azt a hihetetlen gazdagságot és sokszínűséget, amely körülvesz bennünket itt, a Duna-Tisza közén. Vannak közöttük nagyszerű hagyományok, amelyek összekötnek őseinkkel, építészeti remekművek, amelyek nemzedékek óta szerves részei lakókörnyezetünknek, életművek, amelyeknek példája, üzenete ma is hat ránk, találmányok, amelyek a múltban gyökerezve hatnak jövőnkre… Mindezek megszokott részei mindennapjainknak, létüket sokszor természetesnek, magától értetődőnek vesszük. Pedig érdemes újra és újra, gyermeki örömmel rájuk csodálkozni! Ezen honlap erre szeretné felhívni a figyelmet. Segítséget nyújtva és további lendületet adva további értékek felismeréséhez és oltalmához.

Rideg László
a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke

A bizottságról

A Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság tevékenysége

Bács-Kiskun megyében 2019. december 11. napjáig 54 olyan megyei település van, ahol a javaslatban szereplő megyei értékek fellelhetők (de egyes javaslatok több települést is érintenek – pl. Balotaszállási-kelebiai dámpopuláció, gemenci gímszarvas, Alföldi Kéktúra Bács-Kiskun megyei szakasza).

2019. december 11-ig a Bizottság összesen 250 értéket vett fel a megyei értéktárba.

A célunk az, hogy minél több települési önkormányzat fedezze fel a települési, megyei értéktárban rejlő lehetőségeket.

A megyei önkormányzat 10 szakmai szervezettel, intézménnyel kötött együttműködési megállapodást annak érdekében, hogy ezek a szervezetek szakvéleményükkel segítsék a megyei értéktár bizottság munkáját.

A bizottságról

Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság tagjai

Elnök: Szántó István
Alelnök: dr. Balogh László
Lenkei Róbert
Vörösmarty Attila
Alter Róbert
Hornyák Józsefné

Javaslattételi Űrlap

Javaslattételi Ürlap letöltéseKapcsolat

Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság
Cím: 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.

Telefon: +36 76 513 - 813

e-mail: banko.agnes@bacskiskun.humegyei kötődésű
hungarikumok
kiemelt nemzeti értékek

Linkek

 

A városközponttól mintegy 2-3 km-re északra terül el a Szücsi-erdő. Összterülete 550 ha. Az erdőt a közbezárt rétekkel együtt a Bács Kiskun Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága 45064/1974-es határozatával természetvédelmi területté nyilvánította a következő indoklással:

"Az úgynevezett Szücsi-erdő az Alföldön őshonos éger-kőrises láperdő (Fraxino pannonicae-alnetum) és rétek váltakozásának komplexét képezi. Az erdő és a rét hasonló összetétele Magyarországon nem található máshol, ezért védetté nyilvánítása és tudományos feltárása feltétlenül indokolt."

Több, korábban is védett terület egyesítésével 1990-ben jött létre a Kiskőrösi turjános természetvédelmi terület, amely az égeres és magyarkőrises láperdőket, rekettyefüzeseket, magassásos lápréteket és kaszálóréteket foglalja magába. A kőrises égeres láperdőben a fák 10-15 cm mély vízben állnak. A tőzeggel borított homokos altalajon megtelepedő mohák, páfrányok és egyéb lágyszárú növények kis kerteket képeznek, a fák közötti vízben hínárnövényzet alakul ki. Mivel a magas, sásállományú füvet csak ritkán kaszálják, rendkívül nagy számban találhatók meg ritka növények a turjánosban.

A 163/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet a Kiskörösi-turjános természetvédelmi terület védettségét megerősítette: "A Bács-Kiskun Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának 45064/1974. és 45064-2/1974. számú határozataival védetté nyilvánított és az egyes természeti területek védetté, valamint helyi jelentőségű természetvédelmi területek országos jelentőségűvé nyilvánításáról, továbbá természetvédelmi területek határának módosításáról szóló 7/1990. (IV. 23.) KVM rendelet 5. §-a által országos jelentőségű védett természeti területté minősített Kiskörösi-turjános természetvédelmi terület védettségét fenntartom."

Ha a növényfajokat arányosan osztjuk el, a Földön 740 km2-re jut egy faj, Magyarországon 46 km2-re, míg a Szücsi-erdőben nem egészen 40 km2-re. A 251 faj leírására itt nem vállalkozunk, csak néhány érdekesebb, ritkább növényt emelunk ki.

Fokozottan védett növények a pókbangó (Ophrys sphegodes), eszmei értéke 100.000 Ft, és a kipusztultnak vélt csengettyűvirág (Adenophora liliifolia), eszmei értéke 250.000 Ft, melynek néhány példánya a Szücsi-erdőben még megtalálható.

A védett növények közül a legértékesebbek:
-hússzínű ujjaskosbor (Dactylorhiza incarnata), eszmei értéke 100.000 Ft
-buglyos szegfű (Dianthus superbus), eszmei értéke 5.000 Ft
-szibériai nőszirom (fris sibirica), eszmei értéke 10.000 Ft
-poloskaszagú kosbor (Orehis coriophora), eszmei értéke 50.000 Ft
-vitéz kosbor (Orehis militaris), eszmei értéke 10.000Ft.

Kiskőrösi-turjános természetvédelmi terület (Szücsi-erdő és az általa körbezárt rétek)

A nemzeti érték fellelhetőségének helye
Csengőd, Kiskőrös, Tabdi
Kategória
természeti környezet
Értéktár
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Web
Források
Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

A Szücsi erdő az Alföldön őshonos éger-kőrises láperdő (Fraxino pannonicae-alnetum) és rétek váltakozásának komplexét képezi. Az erdő és a rét hasonló össze-tétele Magyarországon nem található máshol. A természetvédelmi területek határának módosításáról szóló 7/1990. (IV. 23.) KVM rendelet 5. §-a alapján országos jelentőségű védett természeti területté minősítették a Kiskőrösi-turjános természetvédelmi területet. A terület természeti értéke és fajgazdagsága miatt ajánlom a megyei értéktárba való felvételét.

 

Kapcsolódó értékek

Dunapataj
Természeti környezet
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Bácsalmás
Természeti környezet
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Madaras
természeti környezet
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Tass
természeti környezet
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Pálmonostora
természeti környezet
Bács-Kiskun Megyei Értéktár