Elnöki köszöntő

 

Minden településnek, közösségnek vannak megőrzésre méltó értékei, kiemelkedő teljesítményei. Ezek felismerése, gondozása és továbbörökítése a lényege és mozgatórugója a hungarikum mozgalomnak. Az átfogó értékmentő munkának mára a közösségformáló és -összetartó, identitáserősítő hatása is megmutatkozott.

 

A Magyar Országgyűlés 2012. április 2-án alkotta meg a 2012. évi XXX. törvényt a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról, amely megteremtette a nagyszabású munka törvényi kereteit.

Az alulról építkező rendszerben a háromlépcsős nemzeti értékpiramis csúcsán a hungarikumok állnak, a középső szintet a kiemelkedő nemzeti értékek, míg az alapot a helyi értéktárak nemzeti értékei képviselik. Ezek tartják nyilván a szűkebb közösség, egy település, tájegység, megye számára fontos értékeket.

Vannak tehát nemzeti értékeink, kiemelkedő nemzeti értékeink, és hungarikumaink. Ez utóbbi olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó nemzeti érték, amely belföldön és külföldön egyaránt bizonyítja a magyar nemzeti örökséghez történő tartozást, amely jellemző tulajdonságaival, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítményét képviseli. Ezeknek az értékeknek a jelentősége azért is felbecsülhetetlen, mert erősítik nemzeti öntudatunkat, a magyarság egyetemes összetartozását, eközben társadalmi-gazdasági átalakulást generálnak és erősítik hazánk pozitív megítélését.

A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái a következők: agrár- és élelmiszergazdaság, egészség és életmód, ipari és műszaki megoldások, kulturális örökség, sport, turizmus és vendéglátás, természeti környezet és épített környezet.

Ezen honlap a Bács-Kiskun megyei kötődésű nemzeti értékeket mutatja be. Szerepelnek rajta a megyében fellelhető, illetve a megyéhez köthető hungarikumok, kiemelkedő nemzeti értékek, továbbá a Bács-Kiskun Megyei Értéktárba, valamint a megyében lévő települési értéktárakba felvett értékek. Elénk tárja azt a hihetetlen gazdagságot és sokszínűséget, amely körülvesz bennünket itt, a Duna-Tisza közén. Vannak közöttük nagyszerű hagyományok, amelyek összekötnek őseinkkel, építészeti remekművek, amelyek nemzedékek óta szerves részei lakókörnyezetünknek, életművek, amelyeknek példája, üzenete ma is hat ránk, találmányok, amelyek a múltban gyökerezve hatnak jövőnkre… Mindezek megszokott részei mindennapjainknak, létüket sokszor természetesnek, magától értetődőnek vesszük. Pedig érdemes újra és újra, gyermeki örömmel rájuk csodálkozni! Ezen honlap erre szeretné felhívni a figyelmet. Segítséget nyújtva és további lendületet adva további értékek felismeréséhez és oltalmához.

Rideg László
a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke

A bizottságról

A Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság tevékenysége

Bács-Kiskun megyében 2019. december 11. napjáig 54 olyan megyei település van, ahol a javaslatban szereplő megyei értékek fellelhetők (de egyes javaslatok több települést is érintenek – pl. Balotaszállási-kelebiai dámpopuláció, gemenci gímszarvas, Alföldi Kéktúra Bács-Kiskun megyei szakasza).

2019. december 11-ig a Bizottság összesen 250 értéket vett fel a megyei értéktárba.

A célunk az, hogy minél több települési önkormányzat fedezze fel a települési, megyei értéktárban rejlő lehetőségeket.

A megyei önkormányzat 10 szakmai szervezettel, intézménnyel kötött együttműködési megállapodást annak érdekében, hogy ezek a szervezetek szakvéleményükkel segítsék a megyei értéktár bizottság munkáját.

A bizottságról

Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság tagjai

Elnök: Szántó István
Alelnök: dr. Balogh László
Lenkei Róbert
Vörösmarty Attila
Alter Róbert
Hornyák Józsefné

Javaslattételi Űrlap

Javaslattételi Ürlap letöltéseKapcsolat

Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság
Cím: 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.

Telefon: +36 76 513 - 813

e-mail: banko.agnes@bacskiskun.humegyei kötődésű
hungarikumok
kiemelt nemzeti értékek

Linkek

 

A gyapjas gyűszűvirág az útifűfélék családjába tartozó fokozottan védett növényfaj. A gyapjas gyűszűvirág egyike a legfontosabb gyógynövényeinknek.Leveleiből szívbántalmak elleni gyógyszert készítenek.

Bácsalmáson a Sóstó nyugati oldalán lévő kocsányos tölgy erdősávban Európa legnagyobb, mintegy 5.000-6.000 tőszámú gyapjas gyűszűvirág élőhelye található. Védetté nyilvánítás éve 1992.

Gyapjas gyűszűvirág, (Digitalis lanata)
A Bácsalmási Gyapjas Gyűszűvirág Termőhelye Természetvédelmi Terület néven 14/1992.(VI.30. )KTM rendeletben került nyilvántartásba.

A gyapjas gyűszűvirág kis elterjedési területű kelet-balkáni faj. Főleg másodlagos cserjésekben, száraz gyepekben, legelőkön és erdei tisztásokon fordul elő.

A faj helyi állományát 1990-es megtalálásával Dr. Horváth Zoltán fedezte fel. E fajnak köszönheti országos védettségét a 4 hektáros kiterjedésű Bácsalmási Gyapjas Gyűszűvirág Termőhelye Természetvédelmi Terület, mely a Sós-tóval együtt Bácsalmás egyik jelentős természeti értéke.

A gyapjas gyűszűvirág, a Scrophulariaceae családjába tartozó fokozottan védett növényfaj. Nevét onnan kapta, hogy virágzati tengelye és csészelevelei szőrösek, gyapjas-molyhosak. Kétéves növény, első évben tőrózsát alkotótő leveleket fejleszt, dús füzért alkotó virágait a második évben hozza. A virágok pártája fehér vagy sárgásfehér színű, vörösbarnán erezett. Magassága kb. 50-130 cm, a szár alján nagy, hosszú nyelű, lándzsa alakú tőlevelei vannak. Virágai tömött, dús fürtben/füzérben állnak. A szepticid toktermés szintén szőrös, a sötétbarna magok héja finom recés hálózatos.

Mint az a védett terület nevéből is kiderül, itt nem egy értékes növénytársulás, vagy egy nagyobb élőhely-komplex került védelem alá, hanem egy a természetes élőhelyein egyre ritkuló növény védelmét igyekeznek előfordulási helyének védelmével megoldani.

A gyapjas gyűszűvirág egyike a legfontosabb gyógynövényeinknek Leveleiből szívbántalmak elleni gyógyszert készítenek. Hazánkban 1940 óta foglalkoznak nagyüzemi termesztésével. A terület szabadon látogatható.

A gyapjas gyűszűvirág hazánkban fokozott védelmet élvez, természetvédelmi értéke 100.000 forint.

Bácsalmási Gyapjas Gyűszűvirág Termőhelye

A nemzeti érték fellelhetőségének helye
Bácsalmás, Sóstó
Kategória
Természeti környezet
Értéktár
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Web
-
Források
Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

Országosan is rendkívül ritka, fokozottan védett növényfaj. A gyapjas gyűszűvirág (Digitalis lanata) természetes előfordulási helyének védelme, élőhelyének és állományának megőrzése kiemelten fontos.

 

Kapcsolódó értékek

Gátér
természeti környezet
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Baja
természeti környezet
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Kunszentmiklós
természeti környezet
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Izsák
természeti környezet
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Soltvadkert
természeti környezet
Bács-Kiskun Megyei Értéktár