Elnöki köszöntő

 

Minden településnek, közösségnek vannak megőrzésre méltó értékei, kiemelkedő teljesítményei. Ezek felismerése, gondozása és továbbörökítése a lényege és mozgatórugója a hungarikum mozgalomnak. Az átfogó értékmentő munkának mára a közösségformáló és -összetartó, identitáserősítő hatása is megmutatkozott.

 

A Magyar Országgyűlés 2012. április 2-án alkotta meg a 2012. évi XXX. törvényt a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról, amely megteremtette a nagyszabású munka törvényi kereteit.

Az alulról építkező rendszerben a háromlépcsős nemzeti értékpiramis csúcsán a hungarikumok állnak, a középső szintet a kiemelkedő nemzeti értékek, míg az alapot a helyi értéktárak nemzeti értékei képviselik. Ezek tartják nyilván a szűkebb közösség, egy település, tájegység, megye számára fontos értékeket.

Vannak tehát nemzeti értékeink, kiemelkedő nemzeti értékeink, és hungarikumaink. Ez utóbbi olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó nemzeti érték, amely belföldön és külföldön egyaránt bizonyítja a magyar nemzeti örökséghez történő tartozást, amely jellemző tulajdonságaival, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítményét képviseli. Ezeknek az értékeknek a jelentősége azért is felbecsülhetetlen, mert erősítik nemzeti öntudatunkat, a magyarság egyetemes összetartozását, eközben társadalmi-gazdasági átalakulást generálnak és erősítik hazánk pozitív megítélését.

A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái a következők: agrár- és élelmiszergazdaság, egészség és életmód, ipari és műszaki megoldások, kulturális örökség, sport, turizmus és vendéglátás, természeti környezet és épített környezet.

Ezen honlap a Bács-Kiskun megyei kötődésű nemzeti értékeket mutatja be. Szerepelnek rajta a megyében fellelhető, illetve a megyéhez köthető hungarikumok, kiemelkedő nemzeti értékek, továbbá a Bács-Kiskun Megyei Értéktárba, valamint a megyében lévő települési értéktárakba felvett értékek. Elénk tárja azt a hihetetlen gazdagságot és sokszínűséget, amely körülvesz bennünket itt, a Duna-Tisza közén. Vannak közöttük nagyszerű hagyományok, amelyek összekötnek őseinkkel, építészeti remekművek, amelyek nemzedékek óta szerves részei lakókörnyezetünknek, életművek, amelyeknek példája, üzenete ma is hat ránk, találmányok, amelyek a múltban gyökerezve hatnak jövőnkre… Mindezek megszokott részei mindennapjainknak, létüket sokszor természetesnek, magától értetődőnek vesszük. Pedig érdemes újra és újra, gyermeki örömmel rájuk csodálkozni! Ezen honlap erre szeretné felhívni a figyelmet. Segítséget nyújtva és további lendületet adva további értékek felismeréséhez és oltalmához.

Rideg László
a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke

A bizottságról

A Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság tevékenysége

Bács-Kiskun megyében 2019. december 11. napjáig 54 olyan megyei település van, ahol a javaslatban szereplő megyei értékek fellelhetők (de egyes javaslatok több települést is érintenek – pl. Balotaszállási-kelebiai dámpopuláció, gemenci gímszarvas, Alföldi Kéktúra Bács-Kiskun megyei szakasza).

2019. december 11-ig a Bizottság összesen 250 értéket vett fel a megyei értéktárba.

A célunk az, hogy minél több települési önkormányzat fedezze fel a települési, megyei értéktárban rejlő lehetőségeket.

A megyei önkormányzat 10 szakmai szervezettel, intézménnyel kötött együttműködési megállapodást annak érdekében, hogy ezek a szervezetek szakvéleményükkel segítsék a megyei értéktár bizottság munkáját.

A bizottságról

Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság tagjai

Elnök: Szántó István
Alelnök: dr. Balogh László
Lenkei Róbert
Vörösmarty Attila
Alter Róbert
Hornyák Józsefné

Javaslattételi Űrlap

Javaslattételi Ürlap letöltéseKapcsolat

Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság
Cím: 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.

Telefon: +36 76 513 - 813

e-mail: banko.agnes@bacskiskun.humegyei kötődésű
hungarikumok
kiemelt nemzeti értékek

Linkek

 

Türr István (Baja, 1825. augusztus 11. – Budapest, 1908. május 3.) nemzetközi hírnevét az olasz nép szabadságharcában, majd az egységes Olaszország létrehozásában vállalt szerepe alapozta meg. Garibaldi közvetlen munkatársa, altábornagya volt. Katonai-diplomáciai megbízásokat vállalt és teljesített. Különböző kormányok közötti együttműködésen fáradozott. A Szuezi csatorna sikere, Lesseps barátsága és külföldi tapasztalatai bátorították, hogy nagy vízügyi vállalkozásokba (Darien földszoros átvágásának előkészítése, Korinthoszi csatorna építése,…) is kezdjen.

Tanulmányok, cikkek sorát írta magyar, olasz, francia lapokban és folyóiratokban, a hitelről, az öntözésről, a vízi közlekedésről, az utakról, a vasút és víz „harcáról”, a mezőgazdaság belterjes fejlesztéséről. Kiváló képességgel, vonzó személyisége, bátor vállalkozásai megnyerték a kor legkiválóbb olasz – francia – magyar vízügyi szakembereit (Caramorra, Lessebs, Geszter, Heincz, …). Vízügyi vállalkozásai a magyar és a nemzetközi vízgazdálkodás nagyjai közé emelték. Hazánkban a Ferenc-csatorna teljes felújítása és hálózattá bővítése is nevéhez fűződik.

Türr a XIX. század második felében korát megelőzően a polgárosodás-európaiság határozott előmozdítója volt.

Baján a Sugovica áthelyezett dunai torkolatánál (1932-33, tervező-építésvezető Böröcz Mihály vízépítő mérnök) egy olyan földnyelv alakult ki, ahonnan a Duna enyhén ívelő hosszú szakasza, és a folyam jobb oldalán lévő nagy kiterjedésű erdőség Pörböly (Gemenc) egy része is jól belátható. Ennek a földnyelvnek a kiinduló magas pontjára épült 1934-ben Türr István emlékműve országzászlóval, városzászlóval (tervező és építésvezető: Nagy András, emléktábla és dombormű: Miskolczy Ferenc, kőműves: Antalffy Ferenc, kőfaragó Turra Adolf, bádogos: Szabó Márton).

Az emlékmű henger alakú, toronyszerű, oszlopcsarnokos, tetején terasszal, zászlóval. Teljes magassága (zászlórúddal) 13 m 72 cm. Anyaga beton és faragott mészkő.

A különleges oda vezető út, az állandóan mozgó–változó víz az ottani nyitott Duna-szakasz, a Sugovica és a Duna találkozása, az óriási vízfelület, a víz sajátos illata, a vízimadarak sokasága, az ártéri erdő önmagában is lenyűgöző látvány. Ez a természetes mikrokörnyezet a Türr kilátóval, mögötte a 2011 óta létrehozott Halászati Mini Skanzennel történelmet is idéző, harmóniát, nyugalmat árasztó, erőt sugárzó, egyedi szépségével, egészséges, tiszta levegőjével, az év mindegyik szakában vonzza az érdeklődők-látogatók sokaságát.

A Duna és a Sugovica találkozásánál emelt Türr kilátó Baja város ismert és elfogadott szimbóluma. A város szívéből hangulatos Sugovica parti sétányon keresztül juthatunk el ide.

Türr István kilátó országzászlóval

A nemzeti érték fellelhetőségének helye
Baja, Duna és Sugovica találkozása
Kategória
Kulturális örökség
Értéktár
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Web
-
Források
Türr István – Magyar Életrajzi Lexikon
Türr Emlékmű – Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
Baja ismert és elfogadott szimbóluma
 

Kapcsolódó értékek

Dunapataj
kulturális örökség
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Bácsborsód
kulturális örökség
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Szank
kulturális örökség
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Kecskemét
kulturális örökség
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Izsák
kulturális örökség
Bács-Kiskun Megyei Értéktár